09-05-2561

รายการตามตะวัน

สารพันวันพุธนี้ พบกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  จะมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังเรื่องการปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้าง การดูแลรักษาบ้าน ในหน้าฝน พร้อมเปิดสายให้คำปรึกษาที่หมายเลข 02 354 5712-13 ในรายการตามตะวัน พุธที่ 9พ.ค.นี้ เวลา 14.10 -15.00น.