16-05-2561

รายการตามตะวัน

สารพันวันพุธนี้ เป็นช่วงเวลาดีดีของคนรักสัตว์เลี้ยง  พบกับ นายสัตวแพทย์ คุณหมอศิววัชร์  พานิชอนันต์กิจ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคุณหมอวินัย ชาญสายสาคร จากโรงพยาบาลสัตว์พญาไท7 ที่จะมาให้ความรู้ เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดและฝนตก พร้อมเปิดสายพูดคุยที่ 02-3545712 และ 02-3545713  ติดตามฟังในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 16 พฤษภาคม นี้ เวลา 14.10-15.00 น.