17-05-2561

รายการตามตะวัน

ห้องรับแขกตามตะวัน ขอต้อนรับคุณปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมสนทนาได้ที่ 02 354 5712-13 เวลา 14.10-15.00น. ดำเนินรายการโดย โกมุท คงเทศ