12-06-2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

   นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงโครงการสื่อสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสังคม รณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561 โดยกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาการทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้เท่าทันของการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก

   ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้จัดทำภาพยนตร์สั้น 8 นาที โดยจะนำไปเผยแพร่ผ่าน สื่อสาธารณะและช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอลออนไลน์ และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการแก้ไขปัญหาทางสังคม