29-06-2561

รายการตามตะวัน

สารพันวันพุธ 20 มิถุนายน นี้  พบกับสัตวแพทย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ คุณหมอศิววัชร์  พานิชอนันต์กิจ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคุณหมอวินัย  ชาญสายสาคร จากโรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7 จะมาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก พร้อมเปิดสายให้สอบถามได้ที่  02-3545712 และ 02-3545713  ในตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 20 มิถุนายน นี้ เวลา 14.10-15.00 น.