29-06-2561

รายการตามตะวัน

ประกันสังคม มาตรา 39 คืออะไร และมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง พบคำตอนได้ในห้องรับแขกตามตะวัน พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน นี้ เวลา 14.10-15.00 น. โดยคุณพิชยาภรณ์  กุลเศรษฐ นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ สำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม จะมาให้ความรู้เรื่อง สิทธิประกันสังคม มาตรา 39 พร้อมเปิดสายให้สอบถามได้ที่      02-3545712 02-3545713