12-07-2561

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเพลง "สดุดีจอมราชา" เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การแสดงดนตรีและการขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” โดยกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการเชิดชู และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทางรัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม หรือ วธ. ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขั้นตอนการดำเนินการ วธ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานฯ และประกอบด้วย ผู้บริหาร วธ. ศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลง นักดนตรี รวมทั้งสมาคมและมูลนิธิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง ดนตรีและการขับร้อง ทำหน้าที่พิจารณาบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้ง 8 บทเพลง จากนั้น วธ.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสม จำนวน 2 บทเพลง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม2561 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลือกบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในการขับร้องถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับบทเพลงสุดีจอมราชานี้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ และประพันธ์เนื้อร้องโดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง

  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยการร่วมกันขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เนื่องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และดาวน์โหลดบทเพลงได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม

   ด้าน นายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานคณะทำงานโครงการจัดทำดนตรีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า คณะทำงานได้ร่วมระดมความคิดและประมวลเนื้อร้องและทำนองเพลงออกมาให้มีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด โดยใช้ระยะเวลาเดือนกว่า ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่าน ซึ่งถือเป็นมงคลชีวิต

   ขณะที่นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวว่า เป็นงานที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ของการทำเพลง และเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ คณะทำงานจึงคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนฟังแล้วร้องเพลงนี้ได้ง่าย และเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองง่ายๆ แต่มีความสง่างามสละสลวย ฟอร์มเพลงเป็นเพลงมาร์ชคล้ายกับเพลงสดุดีมหาราชา แต่ทำนองจะไม่คล้ายกัน

   นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวว่า สำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานครั้งนี้ มาจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีต่อประชาชนชาวไทย การแต่งเพลงนี้ค่อนข้างยาก จึงต้องศึกษาข้อมูลเยอะ ทั้งเรื่องของการใช้คำต่างๆ ต้องพยายามใช้คำที่มีความไพเราะ ให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่ แต่ต้องเป็นคำที่คนไทยทุกคนฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที จึงใช้คำในลักษณะเดียวกันกับเพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่ภาคภูมิใจมากของชีวิตนักแต่งเพลง