24-07-2561

รายการตามตะวัน

พบหมอตามตะวัน อังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 พบกับ ภญ.ณัฏยา ฤกษ์รุจิพิมล เภาสัชกรประจำร้านยาคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม มาแนะนำวิธีการใช้และการเก็บรักษายาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ยายังคงคุณภาพที่ดีไว้ พร้อมเปิดสายให้คำปรึกษาที่ 02 3545712-13 ออกอากาศเวลา 14.10-15.00น ดำเนินรายการโดย นงนุช ประเสริฐวชิรกุล