10-08-2561

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดโซน “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนา เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.happyreading.in.th

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี /บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด /สุนีย์ทาว์เวอร์ และ ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานี จัดโซน “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนา เด็กปฐมวัย” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 "๑๐ ปี อุบล คนมักอ่าน" เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนครแห่งการอ่านสู่ระดับภูมิภาค และการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ตลอดจนการผลักดันให้เกิดนโยบาย “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด –6 ปี โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ อบรมปฏิบัติการ “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” วางรากฐานทักษะ MIDL ด้วยการอ่าน, นิทรรศการมีชีวิต, งานนิทรรศการ “พัฒนาสมอง IQ EQ และ EF เพื่อเด็กปฐมวัย, กิจกรรม D.I.Y. มหัศจรรย์มุมหนังสือในบ้าน, กิจกรรม D.I.Y 12 สิงหา เทิดพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.happyreading.in.th