09-10-2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดงาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน หรือ แคส (Chinese Academy of Sciences: CAS) จัดงาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” นำเสนอผลงาน ของภาคเอกชนจีน และการนำเสนอผลงานความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นิทรรศการผลงานนวัตกรรม วิทยาการใหม่ ภายใต้แนวคิด “จากฟ้าสู่ดินด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคต อีทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจีนซึ่งมีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดด และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ทรงพระราชทานการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

   ด้าน นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเผยแพร่ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รับรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศจีน สร้างแรงสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในเชิงลึกด้านวิทยาการระหว่างสองประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ได้นำเอาผลงานชิ้นสุดยอดที่สำคัญของประเทศจีนออกมาจัดแสดง ในต่างประเทศ โดยนำเอาผลงานวิจัยกว่า 30 ชิ้น ที่เป็นผลสำเร็จในระดับชั้นนำของโลกมาจัดแสดง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ห้วงอวกาศ ส่วนลึกใต้ทะเล ใต้พิภพ วิทยาการแห่งชีวิต ระบบนิเวศเกษตรกรรม พลังงาน อุตสาหกรรม สสาร วัสดุ และผลงานวิจัยประยุกต์เชิงพาณิชย์รวม 11 หัวข้อใหญ่ และยังนำเอาผู้ประกอบการชั้นนำของ ประเทศจีนรวม 19 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเชื่อมโยงกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และผู้ประกอบการไทยอีก 14 รายเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

   ขณะที่ นายฟาน หัว (Mr. Fan Hua) รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คาดหวังว่านิทรรศการครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นนำและชั้นแนวหน้าของทั้งสองประเทศ โดยนิทรรศการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักคือ ผลสำเร็จด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน/เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย/ นิทรรศการการแสดงผลงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ และผลงานวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและหน่วยงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้ งาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์