09-11-2561

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ล่าสุดมีประชาชน ทยอยจองตั๋วแล้วประมาณร้อยละ 30

   นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้า 90 วัน สำหรับเทศกาลปีใหม่ โดยขณะนี้มีประชาชนทยอยจองตั๋ว รถโดยสาร บขส. ล่วงหน้าแล้วประมาณร้อยละ 30 และคาดว่าจะมีประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

   ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส.ขอเชิญชวนประชาชนจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดรถโดยสารได้เพียงพอตามความต้องการของประชาชน โดยสามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯและที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สำหรับผู้ถือบัตรสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรฯ มาใช้สิทธิจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เดินทางกับรถโดยสารของ บขส. ได้เช่นกัน โดย 1 คน จะได้รับสิทธิค่าเดินทาง คนละ 500 บาทต่อเดือน ติดต่อจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ทุกแห่ง หรือที่สถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ ปัจจุบัน บขส. มีเครื่อง รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้บริการ จำนวน 121 จุดทั่วประเทศ และในเร็วๆ นี้จะติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มขึ้นอีก 150 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากยิ่งขึ้น