06-12-2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

   นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ การแสดง ซึ่งให้บริการทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

   สำหรับภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนธันวาคม 2561 จะจัดแสดงเรื่อง Back to The Moon for good หรือชื่อไทยว่า “กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ” โดยนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดวงจันทร์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งอดีตมนุษย์เคยไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้ว แต่มากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ยังไม่เคยเดินทางไปยังดวงจันทร์อีกเลย ดังนั้น จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมติดตามภารกิจในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อจุดมุ่งหมายด้านอวกาศร่วมกันของมนุษยชาติ ในนิทรรศการภาพยนตร์เต็มโดนเดือนธันวาคมนี้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ