07-12-2561

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,999 ชุมชน จัดกิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลังบวรต้นแบบ จำนวน 1,999 ชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ลด ละ เลิกอบายมุข หรือปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาสนสถาน / การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต