08-02-2562

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ตั้งเป้าปีการศึกษา 2562 ประชาชนทุกตำบลจะมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ว่า ตามที่ สพฐ.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพนั้น ขณะนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลระดับประถมศึกษาได้ทั้งหมด 7,000 แห่งแล้ว ซึ่ง สพฐ.จะประกาศรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลพร้อมจะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 7,000 แห่งในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนดีประจำตำบลมีครูครบชั้น และเสริมความแข็งแกร่งเรื่องการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขณะเดียวกันในเร็วๆนี้ สพฐ.กำลังอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษาด้วยอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง แต่หากอำเภอใดมีโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า 1 แห่ง นั้น ก็สามารถคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2562 ประชาชนทุกตำบลจะมีโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพประจำตำบลให้บุตรหลานได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้าน

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ขณะนี้มีตำแหน่งว่างอยู่ ประมาณ 5,000 อัตรา และได้มีการ สอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้น ก่อนการประกาศผลและบรรจุแต่งตั้ง จะมีการอบรม ซึ่ง สพฐ.กำหนด ปฎิทินการอบรมไว้ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกับประกาศผลสอบ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ จากนั้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้ที่สอบได้จะต้องกลับไปรายงานตัวที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. และเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงาน พร้อมประสาน กศจ.ให้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สอบได้ให้ปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทันที