18-03-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย นายกรัฐมนตรี ห่วงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของเด็กไทย

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากที่ได้รับทราบว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม) หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น Intensive English Program (อินเทนซีฟอิงลิช โปรแกรม) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคน General English Program (เจเนอรัล อิงลิช โปรแกรม) ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ข้อแนะนำว่าเรื่องการเรียน การสอนห้องเรียนอิงลิชโปรแกรมเป็นเรื่องของเด็กโตที่เน้นการเรียนภาษาที่เป็นทางการและเรียนทุกวิชา ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเด็กเฉพาะกลุ่มถ้าสิ่งใดทำไว้ดีแล้วให้ดำเนินการต่อไป แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรี อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคือการปลูกฝังภาษาอังกฤษแบบง่ายให้แก่เด็กเล็ก โดยให้ครูประจำชั้นจะต้องฝึกพูดกับเด็กในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาการสื่อสารแบบง่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กซึมซับภาษาตั้งแต่เล็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ใช่ทำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะในเด็กโตอย่างเดียว

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไม่อยากให้สังคมสับสนว่าจะมีการสลายห้องเรียนอีพีหรือเอ็มอีพี ซึ่งไม่ได้มีการสลาย และการเรียนการสอนห้องเรียนดังกล่าวยังมีอยู่ โดยโรงเรียนไหนรับนักเรียนไปแล้วให้ดำเนินการไปตามปกติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงข้อเสนอให้มีการปรับปรุง ยังไม่ใช่ข้อยุติหรือเป็นมติอย่างเป็นทางการ แม้นโยบายต้องการให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแต่การจะปรับอะไรต้องศึกษาผลกระทบและข้อดีข้อเสียของเรื่องเหล่านั้นอย่างรอบด้านก่อน