10-04-2562

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เตรียมพร้อมสถานที่จัดพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 18 เมษายน 2562

   พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ขณะนี้วัดสุทัศน- เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมีขึ้น ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยในวันที่ 11 เมษายนนี้ จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งจะมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยเบื้องต้นการเสกน้ำพุทธมนต์จะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน พร้อมด้วย สมเด็จพระราชาคณะ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวมทั้งพระเกจิอาจารย์ จำนวน 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับในการเสกน้ำพระพุทธมนต์กรมการศาสนาจะนิมนต์พระเกจิดังที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน จำนวน 5 รูป มานั่งปรกอธิฐานจิตด้วย ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ โดยทางวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดดอกไม้และเทียนชัยใช้สำหรับประกอบพิธี ส่วนประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหลังวิหารหลวงไว้รองรับแล้ว