14-05-2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเที่ยว ทริป ท่องเที่ยวทางรถไฟ "ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง" @ เพชรบุรีที่รัก ตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สนใจจองตั๋วรถไฟ ได้ที่หมายเลข 1690

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเที่ยว ทริป ท่องเที่ยวทางรถไฟ "ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง" @ เพชรบุรีที่รัก ตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเพียง 30 บาท ขึ้นรถเล้งนำเที่ยว 7 สถานที่ ของดี ของเด่น เมืองเพชรบุรี ได้แก่ จุดที่ 1 เที่ยวชมถ้ำเขาหลวง หรือ ถ้ำวิมานจักรี ชมความงดงามของหินงอกหินย้อย และแสงอาทิตย์ที่ส่องลอดปล่องแสงของเพดานถ้ำลงมาสู่พื้นด้านล่าง /จุดที่ 2 สักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ขอพรพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร /จุดที่ 3 ยลเสน่ห์เมืองเพชรที่มีชีวิต ชุมชนคลองกระแชง /จุดที่ 4 ชิม ช็อป อาหารอร่อยขึ้นชื่อเมืองเพชร ณ ชุมชนตลาดริมน้ำ /จุดที่ 5 วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่หาดูยาก สื่อถึงคติความเชื่อของคนสมัยโบราณผ่านทางผลงานจิตรกรรม /จุดที่ 6 ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนโบราณย่านถนนวัดเกาะ ที่มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมไทย-จีน และจุดที่ 7 แวะช็อปของฝาก เมืองเพชร ก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ จะเดินทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครด้วยขบวนรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 911 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 06.30 น. ท่องเที่ยวในทุกวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สนใจจองตั๋วรถไฟ ได้ที่หมายเลข 1690 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี 03 247 1005