10-06-2562

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง PWA Mini Marathon 2019 เพื่อเฉลิมฉลอง การครบรอบวันสถาปนา 40 ปี

   นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ครบรอบการสถาปนา 40 ปี ทาง กปภ.เขต 6 จึงได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง PWA Mini Marathon 2019 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง โดยจะจัดกิจกรรมในบริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน คือ วีไอพี /มินิมาราธอน /ฟันรัน และรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 หรือจำนวนที่รับสมัครเต็ม ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.runlah.com/events/pwa19 หรือจะสมัครด้วยตนเองที่ กปภ. เขต 6 อาคาร KM ชั้น 1 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   ด้าน นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วสามารถรับ Race Pack ได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 20:00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม บึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมแสดงหลักฐานอีเมล์ยืนยันการสมัคร หรือ หมายเลข BIB และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ ผ่านทาง Facebook: PWA mini marathon 2019