12-07-2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด มหาชน รับสมัครนักศึกษาอาชีวะ และแรงงานที่สนใจงานช่างฝีมือเข้าร่วมฝึกงานใน 3 สาขา

   นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการ Home Service Academy (โฮม เซอร์วิส อคาเดมี่) ซึ่งเป็นการต่อยอดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพรองรับการพัฒนาทีมช่างด้านบริการให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งการติดตั้งและบริการ จึงเปิดรับสมัครช่างล้างและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า / ช่างปูกระเบื้อง และช่างปรับปรุงห้องน้ำ ผู้สนใจเข้ารับ การฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีพื้นฐานด้านช่างในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรม หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาช่างไฟฟ้า / ช่างก่อสร้างในระบบทวิภาคี รวมถึงนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา โดยการฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และศูนย์ฝึกอบรม เมกะโฮม รังสิต ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสบรรจุเข้าทำงานกับบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน รวมทั้งยังได้รับโอกาสในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วัดระดับความรู้ความสามารถ รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือติดต่อโดยตรงกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 08 0806 1881