24-07-2562

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแถลงผลการดำเนินงานและความพร้อม

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทดฟัน( TED Fund ) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน และสนับสนุนเครือข่าย บ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

   โดยตั้งแต่ปลายปี 2560 TED Fund ได้ดำเนิน โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงริเริ่มจัดงาน TED Fund Grant Day ขึ้น ในปี 2561 พร้อมมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการจำนวน 24 ทุน เป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท

   ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุน TED Fund ได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการกว่า 1,395 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จำนวน 481 โครงการ และมีผู้ประกอบการลงนามในสัญญารับทุนแล้ว 143 โครงการ โดยมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต

   ทั้งนี้ งานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ “TED Fund Grant Day 2019” กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอกรัชดา โดยภายในจะมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย บูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ การสนับสนุนทุนจาก TED Fund หลากหลายสาขา และเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย