21-08-2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมปรับพฤติกรรมในการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันขยะพลาสติกในประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลก หรือคิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งไทยสามารถ นำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัด โดยวิธีฟังกลบและเผาทำลาย ส่งผลให้บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในแต่ละปีมีขยะพลาสติก ไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากกลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและในปีนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการพลาสติกพลิกโลก โดยนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ ขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมพลาสติกสารพัดประโยชน์จึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและกำลังกลับมา ทำร้ายมนุษย์และเราจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองได้อย่างไร รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลาสติก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

   สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 6-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างเวลา 9.00 น.-19.00 น.