02-09-2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มจุดให้บริการส่ง “ปลากัด” กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

   นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการการค้าปลากัด ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งโดยใช้ช่องทางพิเศษในการจัดส่งปลากัด นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลากัดจำนวนมากกว่า 124 ไปรษณีย์ และได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งจากสถิติการขนส่งปลากัดของไปรษณีย์ไทยมีมากกว่า 10,000 ครั้ง จำนวนกว่า 22,000,000 ตัว ทำให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 200 ล้านบาท จึงดำเนินการขยายผลในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น เป็น 202 แห่ง อาทิ ไปรษณีย์ปากน้ำ / ไปรษณีย์นครชัยศรี / และไปรษณีย์กระทุ่มแบน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ในการสร้างรายได้ เนื่องจากมีระบบขนส่งที่รองรับอย่างเป็นทางการจากไปรษณีย์ไทย

   อย่างไรก็ตาม การขนส่งปลากัดของไปรษณีย์ไทย ใช้มาตรฐานขนส่งแบบพิเศษเพื่อแยกจากขนส่งแบบธรรมดา ใช้กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนาเพื่อป้องกันการกระแทก ที่มีชื่อว่า “ฟอร์คอมเมิร์ซ” ซึ่งต้องมีวิธีการแพ็คปลากัดที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้กับผู้รับ ซึ่งการส่งจะใช้ แบบเดียวกับมาตรฐานความเร็วสุดของ EMS ได้รับของภายใน 1-3 วัน และมีความคุ้มครองความเสียหายตามมูลค่าจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact call center 1545