05-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ นำทีมลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ พร้อมเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล จังหวัดร้อยเอ็ด

   นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลงพื้นที่พร้อมคณะที่อำเภอโพนทอง และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาอาชีวะ และ กศน. ที่เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ตามโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่” ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ทราบข้อมูลว่าประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมทั้งการสัญจรไปมาไม่สะดวก และการดำรงชีวิตตามปกติ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่โดยฉพาะอย่างยิ่ง สอศ. สพฐ.และ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรจิตอาสา เร่งเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อรับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีทั้ง ครู เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ และจิตอาสา จากหน่วยงานในสังกัดทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยกันดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ รวมถึงเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านภัยพิบัติไปได้ด้วยดี

   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมถึงตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้า ส่วนในระยะต่อไปจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรงบประมาณและสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนให้สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการศึกษาและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง