10-09-2562

กรมทรัพย์สินทางปัญญา บูรณาการภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างความตระหนักและปราบปราม ยาปลอม ชี้เป็นภัยต่อผู้ป่วยและผู้ใช้ยา

   นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดตัวการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ยาที่ปลอดภัย ภายใต้สโลแกน “Safe Meds, Save Lives” (เซฟเมดส์ เซฟไลฟ์ ) พร้อมจัดเสวนา เรื่อง ยาอันตรายและยาปลอม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค / กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ / กรมศุลกากร และบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายยาทั้งไทยและต่างประเทศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ยาเป็นสินค้า ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหลายฉบับ โดยในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญา ยาปลอมเป็นเรื่อง การละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยคนบางกลุ่มฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การนำเข้า ผลิต และจำหน่ายยาปลอม ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้ายาแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยหรือผู้ที่ใช้ยาให้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ หรือเสียชีวิตจากการใช้ยาปลอม ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันในการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อปราบปราบการกระทำความผิด ควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องนี้เพื่อลดอุปสงค์หรือการใช้ยาปลอม โดยเชื่อว่าการใช้ยาปลอมน่าจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

   อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตัวการรณรงค์ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว สำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมที่จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรณีการจับกุมยาปลอมเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องส่งตัวแทนมาร่วมในการจับกุมด้วย