17-09-2562

กรมอนามัย แนะพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาหมอกควัน ต้องดูแลเด็กให้เลี่ยง ทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนที่กำลังประสบปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ โดยสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา ซึ่งหากมีค่าเกินมาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ และกลุ่มเด็ก เพราะเด็กมักชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน

   สำหรับปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หากพบว่ายังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ระคายเคืองผิวหนัง แสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจลำบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน หากพบอาการดังกล่าว ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ให้เด็กดื่มน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อวัน กินผักผลไม้ และผู้ปกครองควรดูแลบ้านให้สะอาด สำหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด และหรือโรคหัวใจให้พกยาติดตัวเสมอ สำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องป้องกันตนเองเบื้องต้น โดยปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเรือน หรืออาคาร ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 เมื่อจำเป็น ต้องออกนอกบ้าน ส่วนผู้มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

   ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า air4thai หรือจากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหรือเสนอแนะ และเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ประสบภัย