18-09-2562

กรมอนามัย เปิดตัว "พิพิธภัณฑ์" เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย ว่า พิพิธภัณฑ์กรมอนามัยจัดตั้งขึ้นแล้วเสร็จในปี 2562 ตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการประวัติศาสตร์สุขภาพให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและความรู้จากรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสิ่งของที่มีความสำคัญด้านสุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนนำไปสู่ การบอกต่อได้

   อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นการสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4000 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย