01-10-2562

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น”

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ติวเข้มก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบเจาะลึก อาทิ ติว O-NET, ติว GAT-PAT และติว 9 วิชาสามัญ รวมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบพิชิต TCAS63 นอกจากนี้ ภายในงานพบกับ บูธ “แนะแนวค้นหาตัวตน” ด้วยการทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพ พร้อมรับคำปรึกษาตัวต่อตัวจากครูแนะแนวและนักจิตวิทยา เพื่อเลือกคณะศึกษาต่อในระบบ TCAS63 และพบกับ หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ พร้อมทั้งรุ่นพี่ไอดอลคนเก่งสายอาชีพที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 7–12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2338 3652