01-10-2562

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เชิญชวนผู้ปกครองและน้องนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม BTD Story Lovers Day 2019 กิจกรรมการแสดงและการเล่านิทานของเด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2408 1919 ถึง 28

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เชิญชวนผู้ปกครองและน้องนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม BTD Story Lovers Day 2019 กิจกรรมการแสดงและการเล่านิทานของเด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีเหล่าน้อง ๆ อนุบาล และน้อง ๆ ประถมศึกษาทั้งสองฝ่าย อาทิ ฝ่ายสามัญ และฝ่าย English Program ออกมาโชว์ความสามารถการเล่าเรื่อง โดยผ่านการเล่านิทาน และการแสดงที่แสนจะน่ารัก ซึ่งกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษภายในงานประกอบด้วย เรื่อง “The Jungle Books”/ เรื่อง“Cinderalla” และเรื่อง“Mother nature” โดยกิจกรรม BTD Story Lovers Day 2019 เป็นการฝึกภาษาและการสื่อสาร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความกล้าแสดงออก พร้อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิจากการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2408 1919 ถึง 28