02-10-2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เตรียมออกมาตรการลดอัตราค่าโดยสารจูงใจประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้า ลดปัญหาการจราจรติดขัด

   นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนบุคคล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เตรียมเสนอแนวทางการลดอัตราค่าโดยสารให้กับประชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง โดยการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบรายเที่ยว ลงประมาณร้อยละ 33 สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วเดินทางจำนวน 15 เที่ยวอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยเดินทางในช่วง 15 เทึ่ยว คิดอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยสูงสุด 52 บาท จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 70 บาท ส่วนอัตราค่าโดยสารจำรวน 25 เที่ยวคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุด 50 บาท จำนวน 40 เที่ยวอัตราค่าโดยสารสูงสุด 48 บาท และจำนวน 50 เที่ยว อัตราค่าโดยสาร 47 บาท

   ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการเส้นทางสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางใหญ่ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน คิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 14 บาท สูงสุด 20 บาท โดยเตรียมเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการ รฟม. ทันทีหลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงปลายปีนี้