04-10-2562

คณะรัฐมนตรี อนุมัติต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงเดือนกันยายน 2562

   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการต่ออายุมาตรการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1,869 ล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าใช้วงเงิน 1,740 ล้านบาท ช่วยเหลือค่าน้ำประปาใช้วงเงิน 30 ล้านบาท และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงิน 99 ล้านบาท

   ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติวงเงินจากงบกลางรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,283 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมใช้ซ่อมแซมถนน ผิวทาง และสะพานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 24 จังหวัด โดยให้กรมทางหลวง 1,374 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท 908 ล้านบาท

   ด้านนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยโดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวม 40,000 สิทธิ์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบละ 10,000 สิทธิ์ และยังเห็นชอบโครงการ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อคโลก”เน้นกลุ่มผู้รายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในวันธรรมดา โดยทั้ง 2 โครงการจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้ง