07-11-2562

กรมสุขภาพจิต แนะผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานเฝ้าระวังปัญหาติดเกม เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาทำร้ายสุขภาพ

   นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีข่าวพบวัยรุ่นอายุ 17 ปี ที่จังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตขณะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยกล่าวว่า จากข่าวดังกล่าวไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรงว่า เกิดจากการเล่นเกมมากเกินไปหรือไม่ แต่หากวิเคราะห์ จากหลักการแล้วอาจไม่ใช่โดยตรง อาจต้องดูว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอื่นด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับทางสมอง / โรคลมชัก หรือโรคเกี่ยวกับเลือด เพราะหากมีโรคประจำตัวแล้ว เล่นเกมอย่างหักโหม ไม่รับประทานอาหาร / ไม่พักผ่อน จะทำให้ร่างกายมีภาวะเครียดและจะส่งผลต่อโรคที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งในเด็กหรือวัยรุ่น หลายคนอาจคิดว่าแข็งแรง ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี ทำให้ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วมีโรคประจำตัวหรือไม่

   อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตพบปัญหาการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนอย่างมาก ซึ่งปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาครอบครัวที่ต้องช่วยกันแก้ไข เวลาการเล่นเกมไม่อาจกำหนดตายตัว เพราะสำหรับบางคนเล่น 2-3 ชั่วโมง ถือว่าไม่มากจนเกินไป ซึ่งพ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมว่า เปลี่ยนไปหรือไม่ มีอาการก้าวร้าว หรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมจนไม่ทำอะไร และกระทบต่อการดำเนินชีวิต พ่อ แม่ต้องรีบหาทางพูดคุย หากแก้ไม่ได้จริงๆ ให้รีบพาไปพบจิตแพทย์