03-12-2562

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ช่วยสร้างรายได้สู่เกษตรกรและกลับคืนสู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ

   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” พร้อมกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าของสหกรณ์กรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

   สำหรับสินค้าที่จะนำมาจัดลงกระเช้าในปีนี้มาจากหลายแหล่งทั่วประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าว เพื่อสุขภาพ / ผลไม้และอาหารแปรรูป / สมุนไพรและธัญพืช / ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา คาดว่าการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ครั้งนี้ จะช่วยสร้างรายได้สู่เกษตรกร ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ ตั้งเป้ายอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

   ทั้งนี้ การเปิดจำหน่ายกระเช้าของขวัญสินค้าสหกรณ์เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 จำหน่ายทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 19.00 น. โดยราคากระเช้ามีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถซื้อได้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน้ำเทเวศร์ พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท