03-12-2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีคนพิการมากกว่า 4 แสนราย จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนหลักในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล พร้อมขอยืนยันและขอให้ไว้วางใจว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการดำเนินชีวิตของทุกเพศทุกวัย ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของใคร

   นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ภายในงาน จัดแบ่งออกเป็น 6 โซน อาทิ โซนสินค้า อารยสถาปัตย์ นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสำหรับผู้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย / โซนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล / โซนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล / โซนบ้านพักเพื่อสุขภาพ / โซนอาหารเพื่อคนทั้งมวล และโซนนานาชาติ