13-02-2563

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ทรงห่วงโอกาสการศึกษาเด็กในพื้นที่ห่างไกล

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏร์และโรงเรียนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงมีรับสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ดูนักเรียนในพื้นที่เนื่องจากพบว่านักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีไม่ได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา เพราะไม่สะดวกในการเดินทางและโรงเรียนมีพื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอค่อนข้างมาก เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีความห่วงใยเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน และอยากให้เด็กทุกคนในพื้นที่ห่างไกลได้โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างเท่าเทียม

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เท่าที่สำรวจตัวเลขในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเด็กที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สพฐ.จึงได้ยกระดับโรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคีขึ้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตามพระกระแสรับสั่งของพระองค์ โดยจะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นระหว่างนี้จัดครู จากโรงเรียนอุ้มผางมาช่วยสอนไปก่อน ซึ่งระยะยาวมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูมาเติมเต็มให้ต่อไป