17-04-2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศคืนค่าเทอมร้อยละ 20 จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงโครงการคืนค่าเทอมบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ว่า หลังจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยรวมทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2562 ที่ลงทะเบียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว ให้แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นยอดเงินคืนร้อยละ 20 จากยอดรวมของ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ ค่าพัฒนาสาขา และค่าอื่น ๆ โดยคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ที่คาดไว้ 13.8 ล้านบาท นั้นขณะนี้ มีนักศึกษายื่นคำร้องและชำระค่าเทอมมาแล้ว 8,560 คน ซึ่งจะสรุปรายชื่อและยอดเงินคืนแต่ละคนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ และมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนให้นักศึกษาได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยหวังว่าความช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมช่วยลดค่าครองชีพแก่นักศึกษาเพิ่มเติมอีก ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ BSRU News และที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th