29-04-2563

ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐ เฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แนะร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ถ้ามีการจัดระบบที่ดีสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้

   นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐ เฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 กล่าวว่า ทางกายภาพแล้ว ร้านต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า มีความเสี่ยงการติดเชื้อในระดับ ปานกลางแต่สามารถจัดการลดความเสี่ยงได้ หากจะกลับมาเปิดให้บริการ จะต้องมีการจัดการพื้นที่ภายใน ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละชั่วโมง โดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการคิว ทำความสะอาดอยู่เสมอและต้องงดจัดกิจกรรมที่ทำให้คนไปรวมกลุ่มกัน เช่น กิจกรรมนาทีทอง / คอนเสิร์ตส่งเสริมการขาย ซึ่งขณะนี้ทางภาคธุรกิจกำลังออกแบบระบบ โดยจะมีแอปพลิเคชันสแกนและบันทึกข้อมูล คนที่ไปใช้บริการห้างฯ ว่าเข้าใช้บริการวัน เวลาใด ถ้าจะต้องติดตามสอบสวนโรคจะได้สามารถติดตาม ได้ตรงจุด ซึ่งภาคธุรกิจได้มาปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย เพื่อให้ดูเรื่องมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้านสุขภาพ ถ้าผ่าน ต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องพิจารณาโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หากพื้นที่ประเมินแล้วว่าทำได้จริงถึงจะเริ่มผ่อนปรนตามความเหมาะสม