12-05-2563

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สร้าง “เครื่องถอดถุงมือแพทย์” เสริมทัพนักรบชุดขาวสู้โควิด

   นายภูธเนศ มากแสน นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ถือได้ว่าเป็นนักรบชุดขาว ที่เป็นด่านหน้าในการรับและดูแลผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน มีโอกาสติดเชื้อจากการปฏิบัติงานได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยเกิดจากเลือดและสารคัดหลั่ง ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ดังนั้น การสวมถุงมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากการสัมผัสขณะทำการรักษาผู้ป่วย แต่การถอดถุงมือที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคหลังการปฏิบัติงานเสร็จแล้วนั้น มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคจากการกระเด็นหรืออุบัติเหตุจากการถอดถุงมือซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งการถอดถุงมืออย่างถูกวิธี สามารถป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อโรคได้ โดยการถอดถุงมือจะถอดข้างใดก่อนขึ้นอยู่กับความถนัด แต่การปฏิบัติที่สำคัญคือ ขณะที่ถอดถุงมือต้องระวังอย่าให้ด้านนอกของถุงมือสัมผัสกับผิวหนังหรือสิ่งอื่นใด และควรล้างมือหลังจากถอดถุงมือทุกครั้ง จากแนวทางดังกล่าว จึงได้คิดที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องถอดถุงมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขึ้น ด้วยการออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีหลักการทำงานคือ สามารถเปิด- ปิดได้อัตโนมัติ โดยเมื่อนำมือทั้งสองข้างที่สวมถุงมืออยู่สอดเข้าไปในเครื่องถอดถุงมือแพทย์ให้ตรงกับบริเวณที่มีตะขอของช่องทั้งมือซ้ายและมือขวา หลังจากนั้นก็ดึงมือออกจากถุงมือ ระบบจะทำการเซ็นเซอร์ปิดฝาเครื่องเพื่อให้ถุงมือตกลงสู่ภาชนะรองรับ จากนั้นแสงอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีจะทำการฆ่าเชื้อโรคถุงมือที่ใช้แล้วนี้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานเก็บขยะระหว่างการจัดเก็บได้อีกทางหนึ่งด้วย

   โดยเครื่องถอดถุงมือแพทย์ ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อขณะถอดถุงมือหลังการปฏิบัติงานเสร็จ ตลอดจนลดขั้นตอนการถอดถุงมือให้เหลือแค่ 2 ขั้นตอน ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2.8 วินาที จากเดิมที่ต้องใช้วิธีถอดถุงมือถึง 5 ขั้นตอน ทำให้ต้องใช้เวลาในการถอดถุงมือเฉลี่ยถึง 8.7 วินาที ตลอดจนยังสามารถฆ่าเชื้อโรคจากขยะติดเชื้อได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเครื่องถอดถุงมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-247-1057 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์