22-05-2563

การประปานครหลวง ระบุ น้ำประปาสามารถใช้หุงข้าวได้ ยืนยัน ผ่านการตรวจสอบ แล้วว่าปลอดภัย

   นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ กปน. กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวเท็จ ในโซเชียลมีเดียเรื่องห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว โดยระบุว่า หากคลอรีนในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ขอชี้แจงว่า สารไตรฮาโลมีเทน จะก่อมะเร็งได้ต้องมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐานขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในน้ำประปาเฉลี่ยมีประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำน้ำประปามาหุงข้าว ค่าที่วัดได้ยังคงน้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะ ตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น จากการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยโดยสถาบันอาหาร ตั้งแต่ปี 2559 กปน. ยืนยันว่า น้ำประปาจากกระบวนการผลิตตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ตลอดจนท่อส่งน้ำ ที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนมีคุณภาพ สามารถอุปโภคบริโภคได้ด้วยความปลอดภัยและมีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานภายนอก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด กรมอนามัย จึงขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำนํ้าประปามาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอย่างแน่นอน หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official account : @MWAthailand หรือ MWA call center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง