22-05-2563

กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันการติดและแพร่กระจายของโรคโควิด -19

   นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกล่าวว่า สถานการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยลดลง ทำให้ประชาชนบางส่วนมีการเดินทางมากขึ้น แนะนำให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค เช่น การสวมใส่หน้ากาก / การรักษาระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร การล้างมือบ่อยๆ และไม่สัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก จะช่วยลดความเสี่ยงการติดและเเพร่กระจายของโรคโควิด -19 ได้โดยผลสำรวจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประชาชนบางส่วนจะไม่ใส่หน้ากากอนามัย แต่ภาพรวมประชาชนยังคงใส่หน้ากากเพื่อป้องกันกันโรคโควิด -19 และมีประชาชนถึงร้อยละ 53 สวมใส่หน้ากากแบบผ้า รองลงมาคือหน้ากากอนามัย แสดงให้เห็นว่าการสวมใส่หน้ากากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในช่วงระบาดของโรคโควิด -19