02-06-2563

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งติดตามโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

   นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวส่วนราชการระดับเขต ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ว่า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุม ได้มีการรายงานว่าได้เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ทั่วประเทศไปแล้ว รวมถึงได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ การกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ผลที่มีตลาดส่งอออกในต่างประเทศ อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย มังคุด ทุเรียน ซึ่งขณะนี้แนวโน้มตลาดต่างประเทศเริ่มขยับตัวดีขึ้นแล้ว

   กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กำชับให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคดูแลเกษตรกร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าในรูปแบบสินค้าเกษตรออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด โดยสนับสนุนกล้าไม้พืชผัก 7 ชนิดแก่ครัวเรือน ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย