16-11-2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายในงาน Buy with Confidence Gems & Jewelry Fest

   นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ GIT ล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในงาน Buy with Confidence Gems & Jewelry Fest “วิบวับใจกลางเมือง” ว่า เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ผ่านใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน อีกทั้งเพื่อจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ หรือ Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมาตฐาน ผ่านใบรับรองของGIT โดยภายในงานจะได้พบกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT และ บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G โครงการสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร