02-04-2564

กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา 8 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน

   นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. มีมติอนุมัติ ยกเว้นค่าผ่านทาง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 16 เมษายนนี้ เป็นเวลา 8 วัน คาดว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 2 ล้านคัน ทั้งนี้เป็นไปตามนโนบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสนับสนุนให้คนเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แม้ กทพ. จะสูญเสียรายได้ประมาณ 116 ล้านบาท แต่ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รถไม่ต้องติดหน้าด่าน คิดเป็นเงินประมาณ 163 ล้านบาท

   นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือ ทางด่วนขั้นที่ 1 / ทางพิเศษศรีรัช หรือ ทางด่วนขั้นที่ 2 และทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งเป็นทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ทาง กทพ. และบริษัทผู้รับสัมปทาน จะยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดราชการ ในวันที่ 6 เมษายน 2564 และวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ด้วย