15-09-2564

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขับเคลื่อน การปฏิรูปองค์กรด้วยดิจิทัล

   นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นที ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรด้วยดิจิทัล เพื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่การพัฒนาประสิทธิภาพ ในการ ดำเนินงาน บุคลากร เพื่อซึ่งจะช่วยให้เอ็นที มีรูปแบบวิธีการทำงานและบริการที่ทันสมัย มีศักยภาพพร้อม ก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคต รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุน ให้องค์กรภาครัฐ เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล

   สำหรับความร่วมมือประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ปฏิรูประบบการดำเนินงาน ด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ให้ทันสมัย เพื่อให้ เอ็นที เดินหน้าและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น คลาวด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, เอไอ หรือ ไอโอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด /พัฒนาทักษะด้านคลาวด์ และวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล ด้วยการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคต แก่บุคลากรของเอ็นที ในทุกระดับ โดยต่อยอดจากโครงการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลของไมโครซอฟท์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า เพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาโซลูชั่น และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้นอีกด้วย / ส่งเสริม การให้บริการด้านโซลูชั่นคลาวด์ โดยร่วมกันสร้างโอกาสเชิงธุรกิจ และอำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิรูปองค์กรด้วยดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ของทั้งสององค์กรมาประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันและโมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกัน ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐต่อบริการด้านข้อมูล และโซลูชัน 5จี เป็นต้น

   ด้านนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์จะนำ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของมาต่อยอดในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ เอ็นที เพื่อสร้างประโยชน์ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ โดยการขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วน รวมถึงการยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมส่งเสริมโอกาส ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล