11-10-2564

สำนักงาน กศน. จัด "มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (QuickWin) ของกระทรวงศึกษาธิการ"

   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (QuickWin) ของกระทรวงศึกษาธิการ" พร้อมมอบเกียรติบัตร การประกวดโครงงาน โคกหนองนา โมเดล ให้กับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 59 ทีม และเยี่ยมชมนิทรรศการ 68 บูธใน 9 กศน.อำเภอ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว โดยนายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน(QuickWin) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอทั้ง 9 แห่ง ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ภาคีเครือข่าย เจ้าของแหล่งเรียนรู้ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด