15-10-2564

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ สถานีวิทยุศึกษาจะซ่อมบำรุงเสาอากาศที่ชำรุด ซึ่งส่งผลต่อการกระจายเสียงภาค FM ของสถานีวิทยุศึกษา จึงอาจทำให้รับฟังไม่ได้ หรือรับฟังได้บางช่วงเวลา

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ สถานีวิทยุศึกษาจะซ่อมบำรุงเสาอากาศที่ชำรุด ซึ่งส่งผลต่อการกระจายเสียงภาค FM ของสถานีวิทยุศึกษา จึงอาจทำให้รับฟังไม่ได้ หรือรับฟังได้บางช่วงเวลา แต่สถานีมีการกระจายเสียงตามปกติ 
ดังนั้นท่านสามารถรับฟังในช่องทางอื่นๆ เช่น www.moeradiothai.net Facebook fanpage วิทยุศึกษา FM 92 ดาวเทียว KU BAND Appication ฟังเพลิน และเคเบิลทีวีช่องวิทยุ