02-08-2565

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ร่วมจัดนิทรรศการ“ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น ออกเป็น 5 โซนด้วยกัน ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้นำผลิตภัณฑ์จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั้ง 15 หน่วยงาน มาจัดแสดงบริเวณด้านข้างอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อาทิ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การสอนสาธิตฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์และผลผลิตการทอผ้าจาก 4 ภาค พร้อมทั้งแสดงงานจักสาน งานปั้น การสาธิตทำขนมไทย มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ซึ่งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดจากผลงานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยรายละเอียดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” โดย สำนักงาน กศน. ทั้ง 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1) สำนักงาน กศน. กทม. ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ มาลัยทิชชู่ พานบายศรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565

2) สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565

3) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าขาวม้า การทอผ้ากระเหรี่ยง และผลิตภัณฑ์หญ้าสามเหลี่ยม จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 -7 สิงหาคม 2565

4) สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง สีครามธรรมชาติย้อมผ้า การปักผ้าชุดเครื่องโขน และการปักผ้าแบบต่างๆ การเพนท์ลายเครื่องเซรามิก และผลิตภัณฑ์กล่องบุผ้าลายขอพระราชทานและลายไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 -7 สิงหาคม 2565

5) สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอยกดอก ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากผ้าทอยกดอก เสื้อตัดเย็บสำเร็จรูปจากผ้าทอ และผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565

6) ศูนย์วงเดือนอาคม สุรทัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ขนมไทยตำรับชาววัง ผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565

7) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ผ้าทอเกาะยอ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565

8) สำนักงาน กศน. กศน.จังหวัดเลย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง สาธิตการทอผ้าฝ้ายตุ่ยขุนเลย และสาธิตการทอผ้าลายน้ำเลย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

9) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยเชียงราย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง ผ้าปักชนเผ่า และเครื่องเงิน จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

10) สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอพื้นถิ่น และเสื้อตัดเย็บสำเร็จรูปจากผ้าทอพื้นถิ่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

11) สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอมัดหมี่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

12) สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู่จากผ้าปาเต๊ะ และพวงกุญแจช้างน้อย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

13) สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าทอลานข่อย ผลิตภัณฑ์จากกระจูด จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

14) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ติดลายประดับพลอย ผ้าด้นมือ ดอกไม้จากดินไทย หัวโขนจิ๋ว และขนมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

15) สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง ได้แก่ ผ้าฝ้ายย้อมคราม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

   นายวัลลพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน.จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ซึ่งกิจกรรม“ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการอย่างคับคั่ง ณ บริเวณนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2565