04-08-2565

กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมจัด“ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” นำผ้าไทยลายอัตลักษณ์จัดแสดง ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ระหว่าง วันที่ 11-14 สิงหาคมนี้

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน ได้ศึกษา เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่อว่า “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล”, นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ, นิทรรศการผลงานของศิลปินแห่งชาติ โดยนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี 2564, นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด, นิทรรศการ 4 สุดยอดดีไซเนอร์ ได้แก่ ภาคเหนือ โดย นางพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (แบรนด์ PICHITA) ภาคกลาง โดย นายศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ (แบรนด์ SURFACE) และภาคใต้ โดย นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล (แบรนด์ SANTI SUK SPACE), นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย โดยนายศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ (แบรนด์ T-ra) เอก ทองประเสริฐ (แบรนด์ Ek Thongprasert)

 

   นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ การสาธิต การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ และการแสดง “โขน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะเปิดให้จองบัตรสำหรับประชาชนทั่วไปสำรองที่นั่งที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th และที่สำคัญมีการเจรจาทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อเปิดเวทีให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765