06-10-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ที่ประชุม ครม. ออกรายชื่อผู้บริหารระดับ 10 ศธ. แล้ว เชื่อทุกตำแหน่งคัดเลือกอย่างเหมาะสม

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับ 10 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 1. นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 2.นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น รองปลัด ศธ. 3.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4.นายพีระ รัตนะ เลขาธิการ กช. เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ. ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นั้นยังไม่มีการแต่งตั้งอาจจะรอการสรรหาหรือแต่งตั้งได้ ซึ่งไม่ได้ติดปัญหาอะไร สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ. ครั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการทำงานด้านต่างๆ โดยนายมณฑลที่ให้ดูแลงานการศึกษาเอกชน เพราะเป็นลูกหม้อ เชื่อว่าจะประสานการทำงานได้เป็นอย่างดี ส่วนนายพีระศักดิ์ให้ไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญงานการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่นายพิเชฐ เชื่อว่าจะบูรณการการทำงานหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ได้มากขึ้น เพราะเคยปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) มาก่อน ส่วนนายธนู มีความรอบรู้งานกฎหมายหลายอย่าง จึงอยากให้ไปช่วยงานสภาการศึกษา ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ

   “สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ศธ. ที่ยังเหลืออีก 3 ตำแหน่งคือ รองเลขาธิการ กอศ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. อีก 1 ตำแหน่งนั้น ดิฉันคิดว่าอาจจะเสนอให้ ครม. พิจารณารอบถัดไป ซึ่งอาจเป็นการโยกระดับ 10 ด้วยกันเอง หรือรอการสรรหาจากผู้บริหารระดับ 9 ขึ้น 10 ก็ได้ โดยขอดูความเหมาะสมอีกครั้ง” รมว.ศธ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ในประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งให้ทุกกระทรวงได้ดูแลหน่วยงานในกำกับที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งในส่วนของ ศธ. ยอมรับว่าเราวางแผนดูแลสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ความเสียหายไม่รุนแรงมากนัก ดังนั้นจากนี้หลังน้ำลดแล้ว จะวางแผนเยียวยาซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งจะมอบหมายให้เขตพื้นที่เร่งสำรวจเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565