26-10-2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการเพิ่มทักษะ “โค้ดดิ้ง” นักเรียน-ครู ระดับประถม-มัธยม กว่า 1 หมื่นคน

 

   นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง ในโครงการ โค้ดดิ้ง ฟอร์ เมตาเวิร์ส หรือการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต โดยมุ่งเน้นรูปการเรียนรู้แบบเอดดูเทนเมนต์ ให้เยาวชนได้เรียนโค้ดดิ้งพร้อมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านแพลตฟอร์มโรบล็อกซ์ แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และได้รับ ความร่วมมือจากพันธมิตร คือ ฟิวเจอร์ สกิล ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของไทย ร่วมนำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นบนแพลตฟอร์ม อี-เลิร์นนิ่ง ยอดนิยมของไทย เพื่อให้เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสามารถเขียนโค้ดได้

   รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวด้วยว่า ดีป้า วางเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัลกว่า 5 แสนคน และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการเงินที่สามารถสร้างรายได้ในรูปแบบของ เกม เอ็นเอฟที ได้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สร้างประสบการณ์การเล่นเกมให้สนุกและดึงดูดผู้เล่นเกมให้อุตสาหกรรมโตยิ่งขึ้น ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้กลายเป็นกำลังคนดิจิทัลของประเทศได้

   ด้าน นางกิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล หัวหน้าโครงการ โค้ดดิ้ง ฟอร์ เมตาเวิร์ส และอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยมัลติมีเดีย อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต เป็นโครงการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ดดิ้งจะมาฝึกอบรมนักเรียนในเครือข่ายการเรียนรู้โค้ดดิ้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ พร้อมกับยกระดับทักษะครูไม่ต่ำกว่า 200 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ในห้องเรียนต่อไปภายใต้โครงการ “พาคุณครูก้าวสู่โค้ดดิ้ง” และร่วมปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจการเรียนโค้ดเพื่อสร้างโลกเมตาเวิร์สมากขึ้น โดยมีการอบรมครูในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ทักษะการโค้ดดิ้ง ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น เอ็นเอฟที บล็อกเชน รวมถึงอบรม การเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนเข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งครูและนักเรียน ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับรองจากดีป้าด้วย

   นอกจากนี้ ยังจัดการประกวดแข่งขัน โค้ดดิ้ง ฟอร์ เมตาเวิร์ส เปิดเวทีให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเขียนโค้ด ให้สามารถนำไป ต่อยอดทางธุรกิจ โดยการประกวดครั้งนี้ มีรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท มอบให้กับนักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนักเขียนโค้ดอย่างเป็นระบบ ให้พร้อมเข้าสู่โลกแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีได้ที่ Line@ CodingforMateverse