16-05-2566

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยร่วมงาน “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566”

   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566” (Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023)” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเดินหน้าผลักดัน ”ไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม” ร่วมกับประเทศฝรั่งเศส โดย กระทรวง อว. กระทรวงการต่างประเทศและเครือข่าย เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้นำผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ บริษัทเอกชน นักวิชาการ นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดในประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมเจรจาหารือจับคู่ทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอวกาศ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

   กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566” โดยรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสกำหนดให้เป็นปีแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลจากการหารือระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงระหว่างการประชุมเอเปกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งในประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้นำเอานักธุรกิจและนักวิชาการของฝรั่งเศส มาจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กรุงเทพฯ ไปเมื่อช่วงปลายเดือน มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

   สำหรับกิจกรรม “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566” ในครั้งนี้มีผู้แทนฝ่ายไทยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และผู้บริหารฝ่ายฝรั่งเศส นายโอลิวิเอน์ เบคท์ รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและกิจการชาวฝรั่งเศสในต่างประเทศ,นายฟรองซัวร์ โคแบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีการต่างประเทศด้านกิจการอาเซียน ได้ร่วมกันกล่าวปาฐกถาเปิดงาน และเน้นย้ำนโยบายของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีเป้าหมายยกระดับสถานะความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันภายใน ปี 2567